Назва сервера Карта Гравців IP-адреса Дії

Інтернет-магазин "khm-cs.com.ua", розташований на доменному імені

https://khm-cs.com.ua// іменоване надалі "Продавець", публікує Публічну оферту про продаж Товару дистанційним способом.

1 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 

1.1 Публічна оферта (далі - "Оферта") - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом (далі - "Договір") на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2 Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину - позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти.

2.2 Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.

2.3 Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на сайті Інтернет-магазину.

2.4 Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін і термін придатності Товару на сайті Інтернет-магазину, в розділі назва розділу.

 1. ЦІНА ТОВАРУ
  3.1 Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

  3.2 Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

  3.3 У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом кількість днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

  3.4 Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

  3.5 Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

  3.6 Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.

  3.7 Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем грошових коштів.

  3.8 Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі назва розділу

 1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
  4.1 Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном номер телефону або через сервіс сайту Інтернет-магазину www. адреса розділу.

  4.2 При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

  4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

  4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

  4.2.3. адреса електронної пошти;

  4.2.4. контактний телефон.

  4.3 Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

  4.4 Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

  4.5 При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

  4.6 Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п. 4.2. цієї Оферти.

  4.7 Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.

  4.8 Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

  4.9 Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

 1. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ
  5.1 Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів зазначених на сайті Інтернет-магазину.


  5.2 Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором строк доставити Товар у місце, зазначене Покупцем, а якщо місце доставки Товару Покупцем не зазначено, то за місцем його проживання або реєстрації.


  5.3 Місце доставки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.


  5.4 Строк доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та строку доставки.


  5.5 Доставлений Товар передається Покупцеві, а за відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.


  5.6 У момент передання Товару в обов'язковому порядку в письмовій формі Покупцеві повідомляються відомості, передбачені в Додатку № номер до Договору.


  5.7 Інформація про Товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках, шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.


  5.8 Відомості про обов'язкове підтвердження відповідності Товару подаються в порядку і способами, що встановлені законодавством Російської Федерації про технічне регулювання, і містять відомості про номер документа, що підтверджує таку відповідність, про термін його дії та про організацію, що його видала.


  Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що надаються Продавцем, і не вчиняти дій, що вказані в п. 2.1. цієї Оферти.


  Згоден з договором

Зараз онлайн

qqcura
qqcura
Легенда zombie

zxrostik
zxrostik
Легенда zombie